Vi bidrar till att barnens uppväxt blir

Att skaffa nya fotbollsskor, mer utrustning till föreningen eller få fram pengar till träningslägret kan för många vara oöverstigligt. Det är djupt olyckligt om barn får svårt att delta i aktiviteter av ekonomiska skäl, och här vill vi på Aktiv Skola hjälpa till.

Petra Falk

Aktiv Skolas ordförande

Petra Falk - Aktiv Skolas ordförande

Fakta

186,000

barn i Sverige bor i en familj med låg inkomststandard.

(Rädda Barnen)

70%

av barn i åldern 12-15 år idrottar i en klubb eller förening varje vecka.

(SCB)

50%

av barn i åldern 16-18 år idrottar i en klubb eller förening varje vecka.

(SCB)

60

minuter om dagen rekommenderas barn och unga att vara fysiskt aktiva.

(Världshälsoorganisationen)

Aktiv Skolas idrottsfond

Att skaffa nya fotbollsskor, mer utrustning till föreningen eller få fram pengar till träningslägret kan för många vara oöverstigligt, och det är djupt olyckligt om barn får svårt att delta i aktiviteter av ekonomiska skäl. Här vill vi hjälpa till.

Att barn och unga ska röra på sig mer är en av Aktiv Skolas hjärtefrågor, och många är de vardagshjältar runt om i landet som i ur och skur engagerar sig i klubbar och föreningar och kämpar för att unga ska ha möjlighet att delta i aktiviteter.

Vi hör ibland berättelser om hur ekonomiskt tufft det kan vara att få det att gå runt, både för klubbarna och för föräldrarna till barnen som tränar.

Därför har vi nu instiftat Aktiv Skolas idrottsfond dit såväl aktiva i föreningar och klubbar som målsmän kan ansöka om pengar. Det kan handla om enskilda barn eller föreningen som helhet och ska gälla barn och unga upp till 16 år.

Aktiv Skolas idrottsfond kommer att dela ut medel två gånger om året, inför varje terminsstart. Första tillfället blir i augusti 2021 och ansökan, med ändamål och uppskattad kostnad, ska vara oss tillhanda senast den 30 juni 2021.

Vilka som beviljats medel ur fonden meddelas direkt till mottagarna samt här på vår hemsida i augusti 2021. Beslut tas av Aktiv Skolas styrelse och kan inte överklagas.

Ansökan Aktiv Skolas idrottsfond

Fyll i detta formulär för att ansöka om medel ur Aktiv Skolas idrottsfond.

Vi behöver veta ditt namn.
Vi behöver en giltig epostadress för att kunna kontakta dig.
Ditt telefonnummer behövs för att kontakta dig.
Din adress krävs.
Vi behöver veta vad pengarna ska användas till.
kronor
Vi behöver veta vilken summa du ansöker efter.
Du måste godkänna att vi sparar din data för att kunna fortsätta.

Tack till våra sponsorer