Att skaffa nya fotbollsskor, mer utrustning till föreningen eller få fram pengar till träningslägret kan för många vara oöverstigligt. Det är djupt olyckligt om barn får svårt att delta i aktiviteter av ekonomiska skäl, och här vill vi på Aktiv Skola hjälpa till.

Petra Falk

Aktiv Skolas ordförande

Petra Falk - Aktiv Skolas ordförande

Fakta

186,000

barn i Sverige bor i en familj med låg inkomststandard.

(Rädda Barnen)

60

minuter om dagen rekommenderas barn och unga att vara fysiskt aktiva.

(Världshälsoorganisationen)

20%

av barnen når den rekommenderade mängden av daglig fysisk aktivitet.

(Generation PEP)

70%

av sin vakna tid är svenska barn och unga stillasittande/fysiskt inaktiva.

(Folkhälsomyndigheten)

Aktiv Skola - Idrottshjälpen

I Sverige lever ungefär 186 000 barn i ekonomisk utsatthet. Men mörkertalet är antagligen stort.

Många barn som växer upp i fattigdom hamnar i kläm på ett sätt som de inte själva kan påverka. Knappa ekonomiska förhållanden kan leda till en känsla av ensamhet, otrygghet och socialt utanförskap.

Att barn och unga ska röra på sig mer är en av Aktiv Skolas hjärtefrågor, och många är de vardagshjältar runt om i landet som i ur och skur engagerar sig i klubbar och föreningar och kämpar för att unga ska ha möjlighet att delta i aktiviteter. Vi hör ibland berättelser om hur ekonomiskt tufft det kan vara att få det att gå runt, både för klubbarna och för föräldrarna till barnen som tränar.

Därför har vi instiftat Idrottshjälpen dit såväl aktiva i föreningar och klubbar som målsmän kan ansöka om pengar. Det kan handla om enskilda barn eller föreningen som helhet och ska gälla barn och unga upp till 16 år.

Idrottshjälpen kommer att dela ut medel två gånger om året, inför varje terminsstart. Första ansökningstillfället är nu stängt. Ansökan till nästa period ska vara inne senast den 30 november 2021.

Vilka som beviljats medel meddelas direkt till mottagarna samt i anonymiserad form här på vår hemsida i augusti 2021. Beslut tas av Aktiv Skolas styrelse och kan inte överklagas.

Ansökan Idrottshjälpen

Fyll i detta formulär för att ansöka om medel ur Idrottshjälpen.

Vi behöver veta ditt namn.
Vi behöver en giltig epostadress för att kunna kontakta dig.
Ditt telefonnummer behövs för att kontakta dig.
Din adress krävs.
Vi behöver veta vad pengarna ska användas till.
kronor
Vi behöver veta vilken summa du ansöker efter.
Du måste godkänna att vi sparar din data för att kunna fortsätta.

Våra idrottshjältar